aklus

aklus
aklùs, -ì adj. (4) 1. Lp tamsus; žr. aklas 2: Į rudenį jau ãkliosios naktys prasideda Grž. 2. žr. aklas 4.
akliaĩ adv.: Akliaĩ (sandariai uždengus) greičiau išverda Mžš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • raišas — 2 raišas, à adj. (3) K, DŽ, raĩšas, à (4) SchG60, DŽ 1. SD26,123, H, B, R, MŽ315, J šlubas: Viena koja raišas KBI10. Atėjo vyžoti akmenskaldžiai, grioviakasiai, senas raišas kerdžius ir nuskuręs šėrikas A.Vien. Kairys ir raĩšas Pgg. Ma[no]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vedžioti — vedžioti, ioja, iojo Rtr, Š; LL281, L iter. vesti. 1. tr. nuolat padėti vaikščioti: Vaikus nuo amžių vedžioja, aiškina viską apie senovę Srj. O trečia slūgelė žiedelį raičiojo, už baltų rankelių mergelę vedžiojo LTR(Grl). Aš turiu akvatą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžilbti — apžil̃bti intr. K.Būg, KŽ 1. žr. apžilpti: Akės apžil̃bo, sėdu i dvasią gaudau DūnŽ. Toki šviesybė saulės – ir akys apžil̃bo nu šviesos Pln. Nu tokios šviesybės akys mun apžil̃bo Vkš. Tokia šviesa, kad akys apžil̃bsta Vdžg. Neveizėk į saulę, gali …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbrokuoti — 1 išbrokuoti tr. nuvertinti, atmesti, išbrokyti: Ta mano kepurė tai reiks jau išbrokuot Pš. Turintieji pašalinių priemaišų miltai išbrokuojami rš. Aklus, raišus išbrokavo TD85. brokuoti; išbrokuoti; nubrokuoti; pabrokuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ląšas — 2 lą̃šas, à adj. (4); MP231 žr. luošas: Bet kad darai puotą, sukviesk grynuosius, ląšùs, negalinčius, raišius, aklus DP341. Akli, raiši ir kiti ląšieji ižgydytieji DP541. Idant teipajeg elgetomus, ląšiemus ir bereikianiemus žmonėmus meilę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raupsuotas — raupsuotas, a adj. (1) 1. Q60, H158, R, N, K, BŽ446 sergantis raupsais: Sutiko jį dešimtis vyrų raupsuotų BPII382. Šitai ji buvo raupsuota – kaip sniegas BB2Moz4,6. Apaštalai velinus ižtrėmė, numirusius atgydė, raupsuotus apčystijo, raišus, aklus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinda — 1 ×rindà (vok. dial. rinde) sf. (4, 2) 1. Q608, R, MŽ310, KI715, Vd, Mrj, Skrd, Vyž iš lentų sukaltos ėdžios gyvuliams šerti; į jas telpantis kiekis: Rindà pilna šieno, o tu ir vėl riūki Lkč. Įdėk į riñdą šieno Jd. Įpilk į riñdą avižų Vlkv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuo — 1 tuõ adv. 1. K, NdŽ, FrnW, KŽ žr. tuojau: 1. L, Vlkv, Kal Tėvas tuõ duotum man pinigų J. Tai jau tuõ bus [mašina], gal pavėlino kelias minutes, a kai [p]Jrb. Tuõ įsilipo į medį Jrk8. Kad pasiunta sukties par krūtinę, tai tuõ čia duria Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varpas — 1 var̃pas sm. (4) KBII51, K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, varpaĩ pl. (4) 1. D.Pošk, S.Dauk metalinis nukirsto netaisyklingo kūgio formos prietaisas su pakabinta metaline šerdimi viduje skambinti: Bažnyčios var̃pas NdŽ. Vakaro var̃pas KI5. Pri tokios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”